Weekly Leaderboard


RankUsernameTrophyScore
1Pnutsg_72173.86
2LVStevo045.7
3BiggStaR235.24
4Sam-Q233.14
5cajunman76024.28
6brice-troy022.81
7MrIzzy11B022.22
8GMF_SportsConsultants812.79
9Fish73012.59
10kevo3000353.37

 Hot
Players


RankUsernameStreakChips Won
1BiggStaR5 winning days3387
2kevo30003 winning days2134
3jhorton2331 winning days2381
4Sam-Q1 winning days1980
5Cheezey411 winning days1670
6GMF_SportsConsultants1 winning days786
7kevybet1 winning days239
8Statskid 1 winning days229
9chachi10orio1 winning days186
10LVStevo1 winning days174

NFL Pick Contest


RankUsernameWLTScore
1kevo300055-37-356.5
2Sam-Q51-40-453.0
3LVStevo50-38-552.5
4yoboymushy50-43-251.0
5Craig_91750-44-150.5
6spottie293548-44-349.5
7chaseb647-34-147.5
8winmore10047-37-147.5
9Pnutsg_7244-46-546.5
10Hollywood1745-40-145.5

Monthly Leaderboard


RankUsernameTrophyBalance
1kevo3000032247
2Sam-Q127365
3cajunman76016348
4GMF_SportsConsultants111918
5Cheezey4107622
6Magic220272
7james-monfort0153
8kevybet0-21
9LVStevo0-281
10el910230-13641
Feedback